कस्ता गुण भएका युवकलाइ युवतीहरूले मन पराउँछन् ?

सुन्दर चिज, सुन्दर प्रकृती र सुन्दर मानिस कसलाइ मन पर्दैन र । तर सुन्दरता दुइ प्रकारका हुन्छन् । एउटा बाहिरी सुन्दरता भने अर्को भित्री सुन्दरता । बाहिरी सुन्दरता क्षणिक हुन्छ भने भित्री सुन्दरता दीर्घकालिन, सधैको लागि । कसैसँग बाहिरी सुन्दरता सँगसँगै भित्री सुन्दरता पनि छ भने त्यो सुनमा सुगन्ध भए जस्तै हो । कुनै युवतीलाइ अफुतिर अकर्षित गर्न सक्नु युवकको कला हो । तर यस्तो कला सबै युवकहरूसँग हुदैन । युवतीलाइ आफु तिर आकर्षित गर्ने कुनै बनिबनाउ सुत्र पनि हुदैन । युवकमा केही गुणहरू हुनु पर्छ जसलाइ हरेक युवतीहरूले मन…

Read More